Ivica Zelić Odvjetnik - Rijeka

Područja rada


AUTORSKO PRAVO

 • Patenti
 • Žigovi
 • Industrijski dizajn
 • Oznake zemljopisnog porijekla

OBVEZNO PRAVO

 • Ugovorni odnosi stranaka
 • Nastanak i prestanak obveza
 • Osiguranje potraživanja
 • Naknada štete

STEČAJNO PRAVO

 • Pokretanje stečajnog postupka
 • Tijela stečajnog postupka
 • Namirenje tražbina stečajnih vjerovnika
 • Stečajni plan

NASLJEDNO PRAVO

 • Oporučno nasljedno pravo - oporuke
 • Nasljedni redovi, hijerarhija nasljeđivanja
 • Nužno nasljedno pravo
 • Zakonsko nasljedno pravo

TRGOVAČKO PRAVO

 • Osnivanje trgovačkih društava, te smanjenje i povećanje temeljnnog kapitala
 • odnosi članova društva međusobno, te odnosi članova sa društvom općenito
 • Spajanje ili pripajanje društava
 • Prestanak trgovačkih društava

STVARNO PRAVO

 • Pravo vlasništva nekretnine i pokretne stvari, zaštita prava vlasništva
 • Založno pravo i pravo služnosti
 • Pravo građenja, građevinske dozvole
 • Pravo stvarnog tereta

Životopis


Pravni fakultet diplomirao na Univerzitetu Sarajevo 1982. godine, nakon čega je radio kao pravnik u gospodarstvu.
Godine 1986. imenovan za suca Osnovnog suda u Bugojnu,
gdje je radio do 1993. godine kada je zbog ratnih zbivanja prisiljen napustiti Bugojno te emigrirati u Njemačku.


Po povratku iz Njemačke, godine 1996.
imenovan za suca Trgovačkog suda u Rijeci gdje je radio kao sudac u parničnim i stečajnim postupcima. Tijekom sudačkog staža, godine 2001. završio je i Njemačku pravnu školu na Pravnom fakultetu u Rijeci koju je organizirao Pravni fakultet iz Drezdena.
Godine 2003. objavio je knjigu "Unovčenje imovine stečajnog dužnika".


2005. godine započeo je sa radom kao odvjetnik u vlastitom odvjetničkom uredu u Rijeci.

Kontakt